O projekcie

Dzieciństwo jest najważniejszym okresem dla kształtowania się pozytywnych zachowań zdrowotnych. Dzieci wykazują dużą wrażliwość zarówno na niedobory jak i nadmiar składników odżywczych w diecie, a jednocześnie łatwo ulegają nieprawidłowym wzorcom żywieniowym. Wadliwy sposób żywienia i bierny styl życia może zaburzyć proces wzrastania i dojrzewania, a jednocześnie predysponować do wielu chorób przewlekłych,
tj. otyłość, cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze, osteoporoza.

W ostatnich latach wyraźnie widoczne są szczególnie niepokojące tendencje w zakresie nadwagi i otyłości u dzieci. Zbagatelizowanie tego problemu pociągnie za sobą dalekosiężne skutki w przyszłości.

Poprawę obecnego stanu można osiągnąć edukując, w zakresie prawidłowego żywienia i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych, osoby zajmujące się żywieniem dzieci. Obok rodziców, to przede wszystkim pracownicy publicznych i niepublicznych żłobków i przedszkoli mają największy wpływ na to, co, o jakich porach i w jakiej ilości zjadają nasze dzieci.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, poprzez realizację niniejszego projektu, pragnie umożliwić osobom, które na co dzień zajmują się
m. in. żywieniem dzieci, podniesienie ich dotychczasowych kwalifikacji bądź nabycie niezbędnej wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia dzieci.
W tym celu proponuje uczestnictwo w kursie "Dieta pełna życia – kursy z zakresu żywienia dzieci" opartym na  najbardziej aktualnej wiedzy
w tej dziedzinie, z wykorzystaniem narzędzi IT.

Kurs poprowadzą pracownicy naukowo-dydaktycznych UMB w oparciu o materiały przygotowane przez Koordynatora merytorycznego kursu - Panią prof. dr hab. Elżbietę Maciorkowską – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w publicznych i niepublicznych żłobkach, przedszkolach, punktach przedszkolnych i klubach malucha, na terenie województwa podlaskiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem (poza godzinami pracy) nowych umiejętności bądź też uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

Uczestnictwo w kursie jest NIEODPŁATNE !